Erasmus Personel Hareketliliği

Personel Hareketliliği faaliyeti 2 şekilde gerçekleştirilebilmektedir:

 1. Erasmus Personel Ders Verme Hareketliliği 
 2. Erasmus Personel Eğitim Alma Hareketliliği 

 


1. Erasmus+ Personel Ders Verme Hareketliliği Çağrısı

 

Başvuru Kılavuzu

Erasmus+ Programının 1. Anahtar Eylemi, öğretim elamanlarının ortak kurumlara kısa dönem ders verme ziyaretleri gerçekleştirmesi için fon sağlamaktadır. Program ‘Personel Ders Verme Hareketliliği’ adını taşımaktadır, İstanbul Bilgi Üniversitesi Uluslararası Merkez tarafından koordine edilmektedir. Personel Ders Verme hareketliliği Türkiye’de ECHE (Yükseköğretim Erasmus Beyannamesi) sahibi bir yükseköğretim kurumunda istihdam edilen herhangi bir kişinin, program ülkelerinden birinde eğitim almasına imkân sağlayan faaliyet alanıdır.

Ülke bazında günlük hibe bedeli Ulusal Ajans (www.ua.gov.trtarafından Avrupa Komisyonunun kuralları çerçevesinde belirlenmektedir. Ayrıntılı bilgiyi TSM EU Grant dosyasında bulabilirsiniz. Programa katılan öğretim elemanları, seyahat masraflarına katkı ve yurtdışındaki süre içerisinde geçinme ödeneği dahil çeşitli fonlardan faydalanabilirler. Hibe kişinin şehir içinde ulaşımı, konaklaması ve yeme içmesi de dahil olmak üzere masraflarını desteklemek için verilir. 

Her bir katılımcı için seyahat mesafesi, Avrupa Komisyonu tarafından sağlanan aşağıdaki ‘Mesafe Hesaplayıcı’ ile hesaplanır:

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm

Sabit meblağlı seyahat ödeneği, seyahat mesafesine göre sağlanmaktadır. Mesafeler ve ödenek miktarları hakkındaki ayrıntılı bilgi için lütfen TSM EU Grant dosyasına bakınız.

Mesafe hesaplayıcısı aracılığı ile personelin yerleşik olduğu yerden, faaliyet yerine kadar olan iki nokta arasının km değeri tespit edilerek hesaplanmalıdır. Personelin aktarmalı olarak seyahat etmesi, yukarıda belirtilen mesafe hesaplaması ile varılan mesafeyi etkilemez

 

Hareketliliğin Süresi:

Erasmus+ Ders Verme Hareketliliği için minimum süre 2 gün, maksimum süre ise 5 gündür. Bu hareketlilik dönemi, Komisyon tarafından İstanbul Bilgi Üniversitesi’ne ayrılacak ödeneğin toplam miktarına bağlıdır.Bu nedenle nihai hareketlilik dönemi, Uluslararası Merkez tarafından belirlenmektedir. Ders verme hareketliliği minimum 8 saati kapsamalıdır. Başvurmak için tam zamanlı öğretim elemanları gibi yarı zamanlı öğretim elemanları da girişimde bulunabilirler.

Öğretim elemanları ortak kurumun ilgili departmanı ile şahsen temasa geçmekle ve Erasmus değişim ziyareti için gerekli ayarlamaları yapmakla yükümlüdür. Ev sahibi kurum, kampüs içi veya dışı konaklama bulmanızda yardımcı olabilir; gerekiyorsa vize işlemleriniz için davet mektubu yollayabilir.

Bu programına katılabilmek için Bölüm/Okul/Fakülte/Enstitünüz ile ziyaret etmeyi düşündüğünüz ortak kurum arasında yürürlükte bir anlaşma olması gerekmektedir. Arzu eden adayların, 2017-18 akademik yılı için BİLGİ’nin anlaşmalı olduğu partner üniversitelerin listesini kontrol etmeleri tavsiye edilir. Ziyaret etmek istediğiniz Üniversitenin “Fakülte Değişim” programına dâhil olup olmadığını görmek için http://international.bilgi.edu.tr/tr/international-center/institutions/erasmus-anlasma/ tıklayınız.

Hareketlilik faaliyetleri; merkezimizle imzalanan sözleşme bitiş tarihi olan 31 Mayıs 2019 ile sınırlıdır. Bu tarihten sonraki hareketlilikler program tarafından desteklenmez.

 

Nasıl başvurulur?

Bu hareketlilik programına katılmak isteyen bütün tam veya yarı zamanlı öğretim elemanlarının, başvuru formu, ev sahibi kurumdan onaylı (tüm imzalar tamamlanmış ve mühürlü) nihai ders verme hareketliliği sözleşmesi,karşı kurumdan alınmış davet mektubunu erasmus@bilgi.edu.tr adresine  10 Ocak Çarşamba, mesai bitimine kadar iletimesi gerekmektedir.

Akademik personel ders verme faaliyeti gün tabanında hesaplanan bir faaliyettir ve ders verilen günler için hibe ödemesi yapılır. Bu nedenle Personel Ders Verme Hareketliliği Anlaşmasında (Staff Mobility For Teaching - Mobility Agreement) ders verme programının gün olarak belirtilmesi gerekir.

Ders verme hareketliliği programına daha önce katılmamış öğretim elemanları ve akademik birimlere değerlendirme sürecinde öncelik verilecektir. Doküman örnekleri için aşağıdaki linklerden bilgi edinebilirsiniz:

Davet mektubuBaşvuru Formu ve Personel Ders Verme Hareketliliği Sözleşmesi.

Kaynak eksikliğinden dolayı ödenek ayrılamayan başvuru sahipleri yedek listesine yerleştirilecek ve bu kişilere ileriki dönemlerdeki fon mevcudiyetine göre ödenek ayrılacaktır. Aşağıdaki değerlendirme ölçütleri Türkiye Ulusal Ajans tarafından belirlenmiş olup uygulanması Erasmus Komisyonu tarafından uygun görülmüştür.

 

Değerlendirme Ölçütleri

 • BİLGİ Üniversitesi en az iki yıllık iş tecrübesi: + 5 puan
 • Halen Erasmus Departmanı Koordinatörü/Asistanı olma: +15 puan
 • Önceki yıllarda Erasmus Departmanı Koordinatörü/Asistanı olma: + 5 puan
 • İlk defa başvuran: +25 puan
 • Programa daha önceden katılmamış bir Bölüm/ Fakülte/ Enstitüden olma: +30 puan
 • Daha önce hiç başvurulmamış bir ortak üniversiteye başvuru yapılması: + 10 puan
 • Daha önce hiç başvurulmamış bir ülkeye başvuru yapılması: + 10 puan
 • Geçen yıl programa katılmış olmak : -10 puan
 • Engelli personel:+ 5 puan
 • Gazi personel ile şehit ve gazi yakını personel: + 5 puan​

Not: Aynı puana sahip personel arasında başvurusunu daha önce yapanlara ve İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde hizmet süresi daha uzun olan personele öncelik verilecektir

Daha önce gidilen partner üniversite,bölüm ve ülke listesi için tıklayınız.

 

 


2. Erasmus+ Personel Eğitim Alma Hareketliliği Başvuru Çağrısı

 

Başvuru Kılavuzu

Erasmus+ Programının 1. Anahtar Eylemi, geçerli program ülkelerindeki bir ortak kuruma kısa vadeli eğitim alma ziyaretleri veya idari personelin kendi inisiyatifi ile şahsi ziyaret gerçekleştirmesi için fon sağlamaktadır. Bu program ‘Personel Eğitim Alma Hareketliliği’ adını taşımakta olup İstanbul Bilgi Üniversitesi Uluslararası Merkez tarafından koordine edilmektedir. Personel eğitim alma hareketliliği Türkiye’de ECHE (Yükseköğretim Erasmus Beyannamesi) sahibi bir yükseköğretim kurumunda istihdam edilmiş herhangi bir personelin, program ülkelerinden birinde eğitim almasına imkân sağlayan faaliyet alanıdır. Bu faaliyet kapsamında kişinin mevcut işi ile ilgili konularda sahip olduğu becerileri geliştirmek üzere çeşitli eğitimler (işbaşı eğitimleri, gözlem süreçleri gibi) alması mümkündür. Konferans katılımları ise faaliyet kapsamında desteklenememektedir.

Ülke bazında günlük hibe bedeli Ulusal Ajans (www.ua.gov.tr) tarafından Avrupa Komisyonunun talimatları çerçevesinde belirlenmektedir. İlgili bilgileri TSM EU Grant dosyasında bulabilirsiniz. Programa katılan idari personeller, seyahat masraflarına katkı ve yurtdışındaki süre içerisinde geçinme ödeneği dâhil çeşitli fonlardan faydalanabilirler. Hibe kişinin şehir içinde ulaşımı, konaklaması ve yeme içmesi dâhil diğer masraflarını desteklemek için verilir. 

Her bir katılımcı için seyahat mesafesi Avrupa Komisyonu tarafından sağlanan aşağıdaki ‘Mesafe Hesaplayıcı’ ile hesaplanır:

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm

Sabit meblağlı hibe seyahat mesafesine göre sağlanmaktadır. Mesafeler ve ödenek miktarları hakkındaki ayrıntılı bilgi için lütfen TSM EU Grant dosyasına bakınız.

Mesafe hesaplayıcısı aracılığı ile personelin yerleşik olduğu yerden, faaliyet yerine kadar olan iki nokta arasının km değeri tespit edilerek hesaplanmalıdır. Personelin aktarmalı olarak seyahat etmesi, yukarıda belirtilen mesafe hesaplaması ile varılan mesafeyi etkilemez.

 

Hareketliliğin Süresi:

Erasmus+ Eğitim Alma Hareketliliği için minimum süre 2 gün, maksimum süre ise 5 gündür. Bu hareketlilik dönemi İstanbul Bilgi Üniversitesi’ne ayrılacak ödeneğin miktarına bağlı olup bundan dolayı nihai hareketlilik dönemi Uluslararası Merkez tarafından belirlenir. Yararlanıcı ortak kurumun ilgili departmanı ile temasa geçmeli ve de Erasmus değişim programını kendisi ayarlamalıdır. Ev sahibi kurum, kampüs içi veya dışı konaklama bulmanızda yardımcı olabilir ve eğer gerekiyorsa vize işlemleriniz için davet mektubu yollayabilir

Bu hareketlilik programına katılabilmek için BİLGİ ile ev sahibi kurum arasında bir Erasmus+ sözleşmesi olması gerekmemektedir; fakat ev sahibi üniversitenin Erasmus Beyannamesini imzalamış olması gerekir. Bununla beraber, muhtemel adayların, 2017-18 akademik yılı için Erasmus anlaşma listesini kontrol etmeleri tavsiye edilir. Ziyaret etmek istediğiniz Üniversitenin “Personel Değişim” programına dahil olup olmadığını görmek için lütfen http://international.bilgi.edu.tr/tr/ sayfasına gidiniz ve ‘Anlaşmalı Kurumlar Erasmus programı’ seçeneğini tıklayınız.

Bu hareketlilik programına katılmak isteyen bütün tam zamanlı idari personelin,onaylı (imzaları tamamlanmış ve mühürlü) nihai eğitim alma hareketliliği sözleşmesi, başvuru formu ve davet mektubunu erasmus@bilgi.edu.tr adresine 10 Ocak Çarşamba mesai bitimine kadar iletimesi gerekmektedir.

Eğitim alma hareketliliği programına daha önce katılmamış idari personele değerlendirme sürecinde öncelik verilecektir. Doküman örnekleri için lütfen aşağıdaki linkleri tıklayınız:

Davet Mektubu , Personel Eğitim Alma Hareketliliği Sözleşmesi ve Başvuru Formu

Kaynak eksikliğinden dolayı ödenek ayrılamayan başvuru sahipleri yedek listesine yerleştirilecek ve bu kişilere ileriki dönemlerdeki fon mevcudiyetine göre ödenek ayrılacaktır.

 

Değerlendirme Ölçütleri

 • BİLGİ Üniversitesi en az iki yıllık iş tecrübesi: + 5 puan
 • İlk defa başvuran +30 puan
 • Programa daha önceden katılmamış bir Bölüm/ Fakülte/ Enstitüden olma: +30 puan
 • Daha önce hiç başvurulmamış bir ortak üniversiteye başvuru yapılması: + 10 puan
 • Daha önce hiç başvurulmamış bir ülkeye başvuru yapılması: + 10 puan
 • Geçen yıl programa katılmış olmak : -10 puan
 • Engelli personel:+ 5 puan
 • Gazi personel ile şehit ve gazi yakını personel: + 5 puan

Not: Aynı puana sahip personel arasında başvurusunu daha önce yapanlara ve İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde hizmet süresi daha uzun olan personele öncelik verilecektir

Daha önce gidilen partner üniversite,bölüm ve ülke listesi için tıklayınız

 

Akademik Personel İçin Gerekli Evraklar

Gitmeden önce teslim edilmesi gereken belgeler

​Hareketlilik esnasında teslim edilmesi gereken belgeler

​Hareketlilik sonrasında teslim edilmesi gereken belgeler

NOT: Tüm belgeler bilgisayar ortamında düzenlenmelidir. Evraklarında eksiklik olan personelimizin kalan %20 oranındaki ikinci hibe ödemeleri yapılamamaktadır.

 

İdari Personel İçin Gerekli Evraklar

Gitmeden önce teslim edilmesi gereken belgeler

​Hareketlilik esnasında teslim edilmesi gereken belgeler

​Hareketlilik sonrasında teslim edilmesi gereken belgeler

NOT: Tüm belgeler bilgisayar ortamında düzenlenmelidir. Evraklarında eksiklik olan personellerimizin kalan %20 oranındaki ikinci hibe ödemeleri yapılmayacaktır.

 


GELEN AKADEMİK/İDARİ PERSONEL