Erasmus Personel Hareketliliği

Erasmus+ Personel Ders Verme Hareketliliği Çağrısı

Son Başvuru Tarihi: 26/09/2016

Başvuru Kılavuzu

Erasmus+ Programının 1. Anahtar Eylemi, öğretim üyelerinin ortak kurumlara kısa vadeli ders verme ziyaretleri gerçekleştirmesi için fon sağlamaktadır. Bu program ‘Personel Ders Verme Hareketliliği’ adını taşımakta olup İstanbul Bilgi Üniversitesi Uluslararası Merkez tarafından koordine edilmektedir. Personel Ders Verme hareketliliği Türkiye’de ECHE sahibi bir yükseköğretim kurumunda istihdam edilmiş herhangi bir personelin, program ülkelerinden birinde eğitim almasına imkân sağlayan faaliyet alanıdır. Ülke bazında günlük hibe bedeli Ulusal Ajans (www.ua.gov.tr) tarafından Avrupa Komisyonunun talimatları çerçevesinde belirlenmektedir. Ayrıntılı bilgiyi TSM EU Grant dosyasında bulabilirsiniz. Programa katılan öğretim üyeleri, seyahat masraflarına katkı ve yurtdışındaki süre içerisinde geçinme ödeneği dâhil çeşitli fonlardan faydalanabilirler. Hibe kişinin şehir içinde ulaşımı, konaklaması ve yeme içmesi dâhil diğer masraflarını desteklemek için verilir. Her bir katılımcı için seyahat mesafesi Avrupa Komisyonu tarafından sağlanan aşağıdaki ‘Mesafe Hesaplayıcı’ ile hesaplanır:

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm

Sabit meblağlı seyahat ödeneği seyahat mesafesine göre sağlanmaktadır. Mesafeler ve ödenek miktarları hakkındaki ayrıntılı bilgi için lütfen TSM EU Grant dosyasına bakınız.

Hareketliliğin Süresi:

Erasmus+ Ders Verme Hareketliliği için minimum süre 2 gün, maksimum süre ise 5 gündür. Bu hareketlilik dönemi İstanbul Bilgi Üniversitesi’ne ayrılacak ödeneğin miktarına bağlı olup bundan dolayı nihai hareketlilik dönemi Uluslararası Merkez tarafından belirlenir. Ders verme hareketliliği minimum 8 saatlik olmalı ve başvurmak için tam/yarı zamanlı öğretim üyesi olmalısınız.

Öğretim üyeleri ortak kurumun ilgili departmanı ile kendileri temasa geçmeli ve Erasmus değişim ziyaretini ayarlamalılardır. Ev sahibi kurum, kampüs içi veya dışı konaklama bulmanızda yardımcı olabilir ve eğer gerekiyorsa vize işlemleriniz için davet mektubu yollayabilir.

Bu programına katılabilmek için Bölüm/Okul/Fakülte/Enstitünüz ile ziyaret etmeyi düşündüğünüz ortak kurum arasında yürürlükte bir anlaşma olması gerekmektedir. Muhtemel adayların, 2016-17 akademik yılı için BİLGİ’nin anlaşmalı olduğu partner üniversitelerin listesini kontrol etmeleri tavsiye edilir. Ziyaret etmek istediğiniz Üniversitenin “Fakülte Değişim” programına dâhil olup olmadığını görmek için lütfen  http://international.bilgi.edu.tr/tr/ sayfasına gidiniz ve ‘Anlaşmalı Kurumlar’ seçeneğini tıklayınız. Hareketlilik faaliyetleri merkezimizle imzalanan sözleşme bitiş tarihinden sonrasına sarkamaz. Sözleşme bitiş tarihi 31 Mayıs 2018'dir.

Bu hareketlilik programına katılmak isteyen bütün tam/yarı zamanlı öğretim üyelerinin, başvuru formu, onaylı (tüm imzalar tamamlanmış ve mühürlü) nihai ders verme hareketliliği sözleşmesi  ve karşı kurumdan alınmış davet mektubunu erasmus@bilgi.edu.tr adresine 26 Eylül saat 17:00’dan önce yollaması gerekmektedir.

Ders verme hareketliliği programına daha önce katılmamış öğretim üyeleri ve akademik birimlere değerlendirme sürecinde öncelik verilecektir. Doküman örnekleri için lütfen aşağıdaki linkleri tıklayınız:

Davet mektubu ve Personel Ders Verme Hareketliliği Sözleşmesi.

Kaynal eksikliğinden dolayı ödenek ayrılamayan başvuru sahipleri yedek listesine yerleştirilecek ve bu kişilere ileriki dönemlerdeki fon mevcudiyetine göre ödenek ayrılacaktır.

Seçim Kriterleri

 • BİLGİ Üniversitesi en az bir yıllık iş tecrübesi: + 5 puan
 • Şu an Erasmus Departmanı Koordinatörü/Asistanı olma: +10 puan
 • Önceki yıllarda Erasmus Departmanı Koordinatörü/Asistanı olma: + 5 puan
 • İlk defa başvuran: +30 puan
 • Programa daha önceden katılmamış bir Bölüm/ Fakülte/ Enstitüden olma: +30 puan
 • Daha önce hiç başvurulmamış bir ortak üniversiteye başvuru yapılması: + 10 puan
 • Daha önce hiç başvurulmamış bir ülkeye başvuru yapılması: + 10 puan

Not: Aynı kriter puanına sahip başvuranlar arasında başvurusunu daha önce yapanlara öncelik verilecektir

 

Daha önce gidilen partner üniversite,bölüm ve ülke listesi için tıklayınız.

 

Erasmus+ Personel Eğitim Alma Hareketliliği Başvuru Çağrısı

 

Son Tarih: 26/09/2016

Başvuru Kılavuzu

Erasmus+ Programının 1. Anahtar Eylemi, geçerli program ülkelerindeki bir ortak kuruma kısa vadeli eğitim alma ziyaretleri veya idari personelin kendi inisiyatifi ile şahsi ziyaret gerçekleştirmesi için fon sağlamaktadır. Bu program ‘Personel Eğitim Alma Hareketliliği’ adını taşımakta olup İstanbul Bilgi Üniversitesi Uluslararası Merkez tarafından koordine edilmektedir. Personel eğitim alma hareketliliği Türkiye’de ECHE sahibi bir yükseköğretim kurumunda istihdam edilmiş herhangi bir personelin, program ülkelerinden birinde eğitim almasına imkân sağlayan faaliyet alanıdır. Bu faaliyet kapsamında kişinin mevcut işi ile ilgili konularda sahip olduğu becerileri geliştirmek üzere çeşitli eğitimler (işbaşı eğitimleri, gözlem süreçleri gibi) alması mümkündür. Konferans katılımları ise faaliyet kapsamında desteklenememektedir. Ülke bazında günlük hibe bedeli Ulusal Ajans (www.ua.gov.tr) tarafından Avrupa Komisyonunun talimatları çerçevesinde belirlenmektedir. İlgili bilgileri TSM EU Grant dosyasında bulabilirsiniz. Programa katılan idari personeller, seyahat masraflarına katkı ve yurtdışındaki süre içerisinde geçinme ödeneği dâhil çeşitli fonlardan faydalanabilirler. Hibe kişinin şehir içinde ulaşımı, konaklaması ve yeme içmesi dâhil diğer masraflarını desteklemek için verilir. Her bir katılımcı için seyahat mesafesi Avrupa Komisyonu tarafından sağlanan aşağıdaki ‘Mesafe Hesaplayıcı’ ile hesaplanır:

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm

Sabit meblağlı hibe seyahat mesafesine göre sağlanmaktadır. Mesafeler ve ödenek miktarları hakkındaki ayrıntılı bilgi için lütfen TSM EU Grant dosyasına bakınız.

Hareketliliğin Süresi:

Erasmus+ Eğitim Alma Hareketliliği için minimum süre 2 gün, maksimum süre ise 5 gündür. Bu hareketlilik dönemi İstanbul Bilgi Üniversitesi’ne ayrılacak ödeneğin miktarına bağlı olup bundan dolayı nihai hareketlilik dönemi Uluslararası Merkez tarafından belirlenir. Yararlanıcı ortak kurumun ilgili departmanı ile temasa geçmeli ve de Erasmus değişim programını kendisi ayarlamalıdır. Ev sahibi kurum, kampüs içi veya dışı konaklama bulmanızda yardımcı olabilir ve eğer gerekiyorsa vize işlemleriniz için davet mektubu yollayabilir

Bu hareketlilik programına katılabilmek için BİLGİ ile ev sahibi kurum arasında bir Erasmus+ sözleşmesi olması gerekmemektedir; fakat ev sahibi üniversitenin Erasmus Beyannamesini imzalamış olması gerekir. Bununla beraber, muhtemel adayların, 2016-17 akademik yılı için Erasmus anlaşma listesini kontrol etmeleri tavsiye edilir. Ziyaret etmek istediğiniz Üniversitenin “Personel Değişim” programına dahil olup olmadığını görmek için lütfen http://international.bilgi.edu.tr/tr/ sayfasına gidiniz ve ‘Anlaşmalı Kurumlar’ seçeneğini tıklayınız.

Bu hareketlilik programına katılmak isteyen bütün tam zamanlı idari personelin,onaylı (imzaları tamamlanmış ve mühürlü) nihai eğitim alma hareketliliği sözleşmesi  ve davet mektubunu erasmus@bilgi.edu.tr adresine 26 Eylül saat 17:00’den önce yollaması gerekmektedir.
 

Eğitim alma hareketliliği programına daha önce katılmamış idari personele değerlendirme sürecinde öncelik verilecektir. Doküman örnekleri için lütfen aşağıdaki linkleri tıklayınız:

Davet Mektubu ve Personel Eğitim Alma Hareketliliği Sözleşmesi.

Kaynak eksikliğinden dolayı ödenek ayrılamayan başvuru sahipleri yedek listesine yerleştirilecek ve bu kişilere ileriki dönemlerdeki fon mevcudiyetine göre ödenek ayrılacaktır.

Seçim Kriterleri

 • BİLGİ Üniversitesi en az bir yıllık iş tecrübesi: + 5 puan
 • Erasmus Programına doğrudan veya dolaylı katkıda bulunan bir İdari birimlerde görev yapıyor olmak: + 10 puan
 • Önceki yıllarda Erasmus programına doğrudan veya dolaylı olarak katkı veren idari birimlerde görev yapmış olmak:+5 puan
 • İlk defa başvuran +30 puan
 • Programa daha önceden katılmamış bir Bölüm/ Fakülte/ Enstitüden olma: +30 puan
 • Daha önce hiç başvurulmamış bir ortak üniversiteye başvuru yapılması: + 10 puan
 • Daha önce hiç başvurulmamış bir ülkeye başvuru yapılması: + 10 puan

Not: Aynı kriter puanına sahip başvuranlar arasında başvurusunu daha önce yapanlara öncelik verilecektir.

Daha önce gidilen partner üniversite,bölüm ve ülke listesi için tıklayınız.

 

Seçilen İdari Personel İçin Gerekli Evraklar

 

Gitmeden Önce teslim edilmesi gereken belgeler

​Hareketlilik esnasında teslim edilmesi gereken belgeler

​Hareketlilik sonrasında teslim edilmesi gereken belgeler

 

NOT: Tüm belgeler bilgisayar ortamında düzenlenmelidir.Evraklarında eksiklik olan personellerimizin kalan %20 oranındaki ikinci hibe ödemeleri yapılmayacaktır.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Seçilen Akademik Personel İçin Gerekli Evraklar

Gitmeden Önce teslim edilmesi gereken belgeler

​Hareketlilik esnasında teslim edilmesi gereken belgeler

​Hareketlilik sonrasında teslim edilmesi gereken belgeler

 • Online AB Anketi (daha sonra email adresinize iletilecektir)
 • Pasaport Fotokopisi veya Biniş kartı

 

NOT: Tüm belgeler bilgisayar ortamında düzenlenmelidir.Evraklarında eksiklik olan personellerimizin kalan %20 oranındaki ikinci hibe ödemeleri yapılmayacaktır.

 

GELEN AKADEMİK/İDARİ PERSONEL