Erasmus+ Staj Hareketliliği

 

►Erasmus+ Staj Hareketliliği Nedir?

Erasmus+ Staj Hareketliliği, Avrupa Birliği’nin yürüttüğü Erasmus+ Programı bünyesinde gerçekleştirilen bir değişim hareketliliğidir. Staj Hareketliliği, bir öğrencinin programda yer alan bir Avrupa ülkesinde faaliyet gösteren bir kuruluşta, üniversite veya akademik merkezde, kendi alanında yaptığı mesleki ve idari çalışma kapsamında tam mesai günü esasına göre yaptığı stajdır.  

Erasmus+ kapsamında gerçekleştirilecek staj hareketliliği süresi lisans, yüksek lisans ve doktora programlarına kayıtlı öğrenciler için en az 2 ay (60 gün) olmalıdır.  Programdan en fazla 12 ay yararlanılabilir. 

Öğrenim süresi içerisinde ve öğrenim programlarının son sınıflarındaki öğrenciler mezun olduktan sonraki 12 ay içerisinde staj faaliyeti gerçekleştirilebilir. Mezuniyet sonrası gerçekleştirilecek staj faaliyetinde öğrenci başvurusunun öğrenci mezun olmadan önce (hâlihazırda ön lisans, lisans veya lisansüstü öğrencisiyken) yapılmış olması gerekir. Mezun olmuş öğrenciler başvuruda bulunamaz.

ERASMUS+ STAJ HAREKETLİLİĞİ TANITIM SEMİNER SUNUMU için TIKLAYINIZ

 

Genel Bilgiler

Staj faaliyetinin öğrencinin diploma programı için zorunlu olması gerekmemektedir.

Öte yandan staj yapılacak ekonomik sektör, öğrencinin mevcut mesleki eğitim programı ile ilgili bir sektör olmalıdır. Staj faaliyetinde bulunulacak yurt dışındaki kurumun yükseköğretim kurumu olması halinde, yapılacak çalışma akademik anlamda bir öğrenme faaliyeti olmayıp kurumun genel idaresine yönelik birimlerde uygulamalı çalışma deneyimi elde edilmesini amaçlamalıdır.

Öğrencilerin kendi bilimsel çalışmalarını tamamlamak veya desteklemek üzere yaptıkları çalışmalar, bilimsel araştırma ve projeler staj faaliyeti olarak kabul edilmez. Diğer bir deyişle Akademik çalışma amaçlı staj faaliyeti gerçekleştirilemez. Bir faaliyetin staj faaliyeti olabilmesi için akademik çalışma kapsamında değil, ilgili sektörde ekonomik karşılığı olan bir mesleki faaliyet olarak gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Örneğin ürün geliştirme amaçlı olarak; bir araştırma geliştirme (ar-ge) şirketinde veya bir firmanın ar-ge biriminde yapılan ya da ekonomik faaliyet gösteren bir firmanın bir üniversite ya da araştırma merkezine yaptırttığı deneysel çalışmalarda ve araştırmalarda çalışmak staj faaliyeti kapsamında değerlendirilir. 

Program kurallarına göre; öğrencinin müfredat programı kapsamındaki staj süresinin kendi kurumu tarafından tam olarak ve tercihen AKTS kredileri kullanılarak tanınması gereklidir. Stajın müfredat programının parçası olmadığı hallerde ise, yükseköğretim kurumu tanımayı, yurtdışında yapılan staj faaliyetini Diploma Eki’ne kaydetmek suretiyle gerçekleştirir.

Zorunlu stajı olan öğrencilerin bölüm koordinatörüne danışması ve bu doğrultuda onay alması gerekmektedir. Zorunlu stajı olmayan öğrenciler de uygun görüldüğü takdirde,  stajlarını BİLGİ’ye minimum 4  veya 6 ECTS değerinde seçmeli bir ders olarak transfer edebilirler. Stajın bir derse ya da zorunlu staja sayılabilmesi için öncelikle stajın başarıyla tamamlanması gerekmektedir.

 

Nasıl Staj Yeri Bulabilirim?

Staj yapmak istediğiniz kuruma ilk kez başvururken firmaya kendinizi tanıtan bir niyet mektubu yazmanızı öneririz. Bu mektup ile birlikte ön yazı ve öz geçmiş (CV) eklemeniz de başvurunuz sırasında size kolaylık sağlayacaktır. Niyet mektubu ve öz geçmiş sürecinde online kaynaklara ve örnek çalışmalara göz atmanızı öneririz.

İyi bir CV ve niyet mektubu hazırladıktan sonra sürecine Erasmus+ stajı ilanları bulabileceğiniz web sitelerine bakarak staj arama sürecini başlatabilirsiniz. Arama yapabileceğiniz sitelerden bazıları:

❑   www.erasmusintern.org

❑   www.iagora.com/work/en/internships

❑  www.globalplacement.com/

  www.leonet.joeplus.org

❑  www.praxisnetwork.eu/

❑  www.indeed.com

❑  www.europe-internship.com/placements_/

❑  https://www.gooverseas.com/internships-abroad/summer

Daha önce Erasmus Programı ile öğrencilerimizin yerleştirilmiş olduğu firma / kuruluşlar için tıklayınız.

Olumlu bir cevap almanız durumunda staj yapacağınız kurumdan/kuruluştan bir kabul mektubu istemelisiniz. Kabul mektubunun bir örneği için tıklayınız.

Kalacak yer konusunda da karşı kurumdan tavsiye alabilirler fakat kalacak yer ayarlama da  öğrencilerimizin  sorumluluğundadır.

Önemli Not:

Aşağıdaki kuruluşlar Erasmus+ kapsamında yükseköğretim staj faaliyeti için uygun değildir:

- Avrupa Birliği kurumları ve AB ajansları: https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies_en
- AB programlarını yürüten Ulusal Ajans ve benzeri kuruluşlar 

Erasmus+ Yerleştirme programına katılmak isteyen öğrenciler aşağıdaki kuralları takip etmelidir:

 

Başvuru Kriterleri:

 • Tam zamanlı kayıtlı öğrenci olmak (mezun durumunda olan öğrencilerimiz, henüz öğrenciyken başvurularını gerçekleştirmeleri şartıyla, mezun olduktan sonra 12 aya kadar staj hareketliliği gerçekleştirebilir)
 • Erasmus+ Staj programına gitmeden önce derece programının birinci yılını tamamlamak
 • Minimum CGPA 2,20/ 4.00 (lisans); Minimum CGPA: 2.50 / 4.00 (lisansüstü) ortalamaya sahip olmak

 

ÖNEMLİ: Öğrencilerimiz, başvuru esnasında belirttikleri e-posta adresleri dikkate alınmaksızın, tüm bilgilendirmeler bilgiedu.net uzantılı e-posta hesaplarından yapılacaktır. Öğrencilerimiz bunun için İstanbul Bilgi Üniversitesi ana web sayfasından Öğrenci e-posta adreslerine SIS sayfalarına giriş için kullandıkları kullanıcı adı ve şifreleri ile giriş yapabilirler. 

 

 Hareketlilik Hibesi

Erasmus+ Programı kapsamında tahsis edilen hibeler, yurt dışında geçirilen dönemin masraflarının tamamını karşılamaya yönelik değildir. Öğrencilere yurt dışında bulundukları faaliyet süresi boyunca, yurtdışında olmalarından kaynaklanan ilave masraflara yardımcı olmak üzere Erasmus hibeleri verilir. Bununla birlikte, öğrenciler hibe almaktan feragat da edebilirler. Hibe tahsis edilemeyen öğrenciler, istedikleri takdirde hibe almaksızın Erasmus öğrencisi olabilirler.

Bir öğrencinin aynı öğrenim kademesi içerisinde (lisans, yüksek lisans, doktora), toplam 12 ay hareketliliğe katılabilir. Öğrenci aynı öğrenim kademesinde toplam 12 ayı geçmeyecek şekilde bir veya birkaç kez Erasmus+ Programlarına (Öğrenim, Staj) katılabilir ve hibe alabilir. Öğrenci mevcut öğrenim kademesindeki eğitimini tamamlayıp yeni bir öğrenim kademesine geçtiğinde (örneğin lisans eğitimi tamamlanıp yüksek lisans eğitimine başlandığında), yeni öğretim kademesinde tekrar en fazla 12 aya kadar hareketlilik gerçekleştirmesi mümkün olur.

2017-2018 Akademik Yılı için tahsis edilen hibe miktarları aşağıdaki gibidir. Bu rakamların yıldan yıla değişiklik gösterebilmekte olup sonraki yıllar için bir emsal teşkil etmemektedir.

 

Hayat pahalılığına

göre ülke türleri

Hareketlilikte Misafir Olunan Ülkeler

Aylık Öğrenci Staj Hibesi (€)

1. Grup Program Ülkeleri

Avusturya, Danimarka, Finlandiya, Fransa, İrlanda, İtalya, Lihtenştayn, Norveç, İsveç, Birleşik Krallık

600

2. Grup Program Ülkeleri

Belçika, Hırvatistan, Çek Cumhuriyeti, Kıbrıs Rum Kesimi, Almanya, Yunanistan, İzlanda, Lüksemburg, Hollanda, Portekiz, Slovenya, İspanya, Türkiye

500

3. Grup Program Ülkeleri

Bulgaristan, Estonya, Macaristan, Letonya, Litvanya, Malta, Polonya, Romanya, Slovakya, Makedonya

400

 

Staj hareketliliğinde, staj yapılan işletmenin tatil sebebiyle kapalı olması durumunda stajın kesintiye uğraması söz konusu olabilir. İşletmenin kapalı olduğu süre için hibe ödemesi yapılacak, ancak kapalı olunan süre faaliyet süresine eklenmeyecektir. Asgarî faaliyet süresinin sağlanabilmesi için staj yapılacak işletmenin kapalı olacağı tarihlerin önceden araştırılması gerekmekte, tatil süresi çıkartıldıktan sonra dahi asgarî sürenin sağlandığından emin olunması gerekmektedir. Hafta sonu tatilleri faaliyet süresinden çıkartılacak tatil süresi değildir.

Mücbir sebeplerle* faaliyete ara verilmesi halinde, mücbir sebebin belgelendirilebilmesi şartıyla, asgari sürenin tamamlanamadığı faaliyetler kabul edilir ve kalınan süre karşılığı hibe verilir. Mücbir sebepler dışında asgari süre tamamlanmadan öğrencilerin geri dönmesi halinde, faaliyet kabul edilmez ve hibe ödenmez.

* "Mücbir sebep", taraflardan herhangi birinin Sözleşmeden doğan herhangi bir yükümlülüğünü yerine getirmesine engel olan, tarafların, taşeronlarının, bağlı kuruluşlarının veya uygulamada görev alan üçüncü tarafların hata veya ihmalinden kaynaklanmayan ve gösterilen tüm özen ve dikkate rağmen kaçınılmaz olan ve önceden tahmin edilemeyen, tarafların kontrolünün dışındaki istisnai herhangi bir durum veya olay anlamına gelir. Bir hizmetin sunulmaması, ekipman veya malzemelerdeki kusurlar veya bunların zamanında hazır edilmemesi, doğrudan bir mücbir sebepten ve ayrıca işgücü anlaşmazlığı, grev veya mali sıkıntılardan kaynaklanmadığı müddetçe, mücbir sebep olarak öne sürülemez.

 2017-2018 Akademik Yılı Staj Başvuruları – 3. ÇAĞRI

 2017-2018 Akademik Yılı Staj Başvurusu SÜREÇ TAKVİMİ için TIKLAYINIZ.

Öğrenciler başvuruyu iki aşamada yapmalıdır. ERA platformuna başvuru rehberi için tıklayınız

1. Aşama: 5 Şubat 2018 - 5 Mart 2018 arasında ONLINE başvuru yapılmalıdır. Başvuru sistemi 5 Mart 2018 saat 17:00 itibarı ile kapanacaktır. Online başvuru için tıklayınız. 

* Online başvurunuzu gerçekleştirebilmeniz için öncelikle bir defaya mahsus ön başvurunuzu yapmanız gerekmektedir. Lütfen yukarıda yer alan ERA sistemi giriş sunumunu dikkatlice okuduktan sonra başvurunuzu gerçekleştiriniz.

2. Aşama: ONLINE BAŞVURUNUN TAMAMLANMASI ARDINDAN ÖĞRENCİLER BİLGİ ERASMUS OFİSİ'NE AŞAĞIDA LİSTELENEN BELGELER İLE BAŞVURMALIDIR. BELGELER EN GEÇ 5 Mart 2018 SAAT 17:00'ye KADAR TESLİM EDİLMELİDİR:

 • Islak imzalı Başvuru Formu
 • ​Karşı kurumdan alınan Kabul Mektubu*
 • İmzalı ve damgalı/mühürlü, eksiksiz ERASMUS + STAJ HAREKETLİLİĞİ ÖĞRENİM ANLAŞMASI  ( bkz. secilen öğrenciler için dökümanlar sayfasına) 
 • Not Dökümü ( ToR- SIS sayfanızdan temin edilebilir) 

 

* Kabul mektubu en az bir sayfalık bir mektup şeklinde olmalı ve öğrencinin gün, ay ve yıl olarak hangi aralıklarda görev yapacağı (en az 60 gün), stajyer olarak hangi görevleri üstleneceğini kısaca içermelidir, karşı kurumdan bu şekilde istenmelidir. Taranmış belgeler kabul edilmektedir.

Kabul mektubu içinde bulunması gereken bilgileri için lütfen örnek mektubu inceleyiniz ve kabul alacağınız kurumların hazırlayacağı belgede bu bilgilerin bulunmasını sağlayınız.

Staj hareketliliği 01/06/2018 - 31/5/2019 tarihleri arasında gerçekleştirilmelidir.

 

♦ Seçme Kriterleri

 • CGPA: % 50
 • Dil becerileri: % 50

 

♦ Seçim Süreci:

 • Başvuru belgeleri uygunluk kontrolü yapılacaktır. Uygun olan başvuru sahipleri dil sınavına çağrılacaktır.
 • %50 dil sınavı notu ve %50 not ortalamasından oluşan seçim notuna göre en yüksek puandan en düşük puana doğru, bütçe kontenjanı dâhilinde seçim sıralaması yapılacaktır.
 • Engelli öğrencilere ( engelliliğin belgelenmesi kaydıyla) +10 puan
 • Şehit ve Gazi çocuklarına +15 puan
 • Daha önce yararlanma (hibeli veya hibesiz) : -10 puan
 • Vatandaşı olunan ülkede hareketliliğe katılma: -10 puan

♦ Dil Yeterliliği:

Yapılacak olan yazılı yabancı dil yeterlik sınavından minimum 60 puan alınmış olması veya aşağıda belirtilen geçerliliği kabul edilen sınavlardan denkliği belirtilen skorların alınmış olması gerekmektedir.

Sınava yalnız, online başvuru platformunda Eramus+ Yabancı Dil Sınavı’na gireceği yönünde işaretleme yapmış ve başvurusunu tamamlamış öğrenciler girebilir.

Sınavın yeri, tarihi ve katılacak öğrencilerin listesi Uluslararası Merkez sayfasında ilan edilecektir. Sınava gireceği yönünde başvuru yapan ama listede ismi olmayan öğrencilerin Erasmus Ofisi ile erasmus@bilgi.edu.tr adresi üzerinden iletişime geçmesi gerekir.

Öğrenciler; sınav günü, belirtilen saat ve yerde, öğrenci kimlik kartı ile sınava katılmalıdır.

Sınavdan alınması gereken asgari not 60/100’dir. Asgari not şartını sağlayamayan adayların başvuruları reddedilecektir.

Sınav notları Uluslararası Merkez sayfasında, süreç takviminde belirtilen tarihte ilan edilecektir. Sınav notlarına itirazı süreci daha sonra duyurulacak olup itiraz tarihi süreç takviminde belirtilmiştir. Sınava gireceği yönünde başvuru yapan bir öğrenci, sonradan bu tercihini değiştiremez. 

Düzenlenecek sınava girmeyecek öğrenciler için, son iki yıl içerisinde yapılan Erasmus+ Yabancı Dil Sınavı, son iki yıl içinde alınmış YDS, YÖKDİL veya 22.01.2016 tarihli ÖSYM Denklik Tablosunda yer alan program ülkeleri dillerine ait sınavlardan 60/100 puana denk gelen skorlarını kullanmak:

 • Denklik Tablosu için bakınız: http://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2016/GENEL/EsdegerlikTablosu29012016.pdf
 • IELTS akademik sınavından 60/100 puana denk gelen skoru kullanmak.
 • IELTS akademik denklik tablosu için tıklayınız.
 • Öğrenciler, yukarıda belirtilen sınavlardan hangisini kullanacaksa, o sınavı belirtip skorunu da online başvuru platformunda ilgili alana yazmalıdır.
 • Geçerli dil sınavı skoru bilgisini kullanarak başvuru yapan bir öğrenci, skorunu başka bir dil sınavıyla değiştiremez veya düzenlenecek Eramus+ Yabancı Dil Sınavı’na giremez.

 

ÖNEMLİ:

 • Başvuru kuralları hakkında bilgi verilmesine rağmen, tamamlanmamış, yanlış ya da geç olan başvurular otomatik olarak silinmektedir.
 • Mazeretsiz yabancı dil sınavına katılmama durumunda öğrencinin sonraki Erasmus+ Değişim Programları başvurusunda, Erasmus puanına -5 puan uygulaması yapılacaktır.

Project Details/Grant Agreement No.2017-1-TR01-KA103-039244