Erasmus+ Staj

 

Genel Bilgiler

Erasmus+ Yerleştirme (Staj) programı, Avrupa Birliği’nin Yaşam Boyu Öğrenim Program’larından biridir. Yerleştirme, bir öğrencinin bir katılımcı Avrupa ülkesinde veya Ortak ülkelerde bulunan bir kuruluşta, üniversite veya akademik merkezde, kendi alanında yaptığı mesleki ve idari çalışma süresidir. Yerleştirmeler öğrencilere işgücü piyasası gereksinimlerine uyum sağlamak, özel beceriler edinmek ve iş deneyimlerini iyileştirmek konusunda yardımcı olur. Yerleştirme süresi lisans, yüksek lisans ve doktora programlarına kayıtlı öğrenciler için en az 2 ay (60 gün), en fazla 12 ay olmalıdır. Öğrenci açısından yerleştirmeyi yaz için planlamak en iyisidir. Staj faaliyetinin öğrencinin diploma programı için zorunlu olması beklenmez. Ancak staj yapılacak ekonomik sektör, öğrencinin mevcut mesleki eğitim programı ile ilgili bir sektör olmalıdır.Öğrencilerin kendi bilimsel çalışmalarını tamamlamak veya desteklemek üzere yaptıkları çalışmalar, bilimsel araştırma ve projeler staj faaliyeti olarak kabul edilmez. Bu faaliyetlerin staj faaliyeti olabilmeleri için, akademik çalışmalar kapsamında değil, ilgili sektörde ekonomik karşılığı olan mesleki faaliyetler olarak gerçekleştirilmeleri gerekmektedir. Örneğin ürün geliştirme amaçlı olarak; bir araştırma geliştirme (ar-ge) şirketinde veya bir firmanın ar-ge biriminde yapılan ya da ekonomik faaliyet gösteren bir firmanın bir üniversite ya da araştırma merkezine yaptırttığı deneysel çalışmalarda ve araştırmalarda çalışmak staj faaliyeti kapsamında değerlendirilir. Öğrenciler çalışmak istedikleri kurumdan kabulünü almakla yükümlüdürler. Kalacak yer konusunda da karşı kurumdan tavsiye alabilirler fakat bu da öğrencilerin sorumluluğundadır.Öğrenim süresi içerisinde her sınıfta ve öğrenim programlarının son sınıflarındaki öğrenciler mezun olduktan sonraki 12 ay içerisinde staj faaliyeti gerçekleştirilebilir. Mezuniyet sonrası gerçekleştirilecek staj faaliyetinde öğrenci başvurusunun öğrenci mezun olmadan önce (halihazırda ön lisans, lisans veya lisansüstü öğrencisiyken) yapılmış olması gerekir. Mezun olmuş öğrenciler başvuruda bulunamaz

Staj yapmak istediğiniz kuruma ilk kez başvururken firmaya kendinizi tanıtan bir niyet mektubu yazmanızı öneririz. Bu mektup ile birlikte ön yazı ve cv eklemenizde başvrunuz sırasında size kolaylık sağlayacaktır. İyi bir CV 'yi ve ön yazıyıyı google üzerinde arama yapabilirsiniz. 

Olumlu bir cevap almanız durumunda staj yapacağınız kurumdan/kuruluştan bir kabul mektubu istemelisiniz.Kabul mektubunun bir örneği için tıklayınız.

Erasmus+ yerleştirme programını başarıyla tamamlayan öğrenciler, bu çalışmalarını BİLGİ’ye minimum 4  veya 6 ECTS değerinde seçmeli bir ders olarak transfer edebilmektedir. Zorunlu stajı olan öğrencilerin bölüm koordinatörüne danışması gerekmektedir..Staj faaliyetinde bulunulacak yurtdışındaki kurumun yükseköğretim kurumu olması halinde, yapılacak çalışma akademik anlamda bir öğrenme faaliyeti olmayıp kurumun genel idaresine yönelik birimlerde uygulamalı çalışma deneyimi elde edilmesini amaçlamalıdır. Akademik çalışma amaçlı staj faaliyeti gerçekleştirilemez. Lisansüstü eğitim alıp tez döneminde olan öğrencilerin bir danışman eşliğinde yapacağı, kredi karşılığı olan ancak staj kapsamında olmayan çalışmalar için Öğrenme Hareketliliği-Öğrenim kapsamında faaliyete başvurmaları gerekmektedir.

Aşağıdaki kuruluşlar Erasmus+ kapsamında yükseköğretim staj faaliyeti için uygun değildir:
- Avrupa Birliği kurumları ve AB ajansları (bkz. ec.europa.eu/institutions/index_en.htm)
- AB programlarını yürüten Ulusal Ajans ve benzeri kuruluşlar 

Erasmus+ Yerleştirme programına katılmak isteyen öğrenciler aşağıdaki kuralları takip etmelidirler:

Kabul Kriterleri:

 • Tam zamanlı kayıtlı öğrenci olması (mezun durumunda olan öğrencilerimiz, henüz öğrenciyken başvurularını gerçekleştirirlerse, mezun olduktan sonra 12 aya kadar staj hareketliliği gerçekleştirebilmektedirler)
 • Öğrencinin  2 sınıftan itibaren alttan dersi olması Erasmus+ staj programına başvurmasına mani değildir.
 • Erasmus+ staj programına gitmeden önce derece programının birinci yılının başarıyla tamamlanması
 • Minimum CGPA 2,20/ 4.00 (lisans); Minimum CGPA: 2.50 / 4.00 (lisansüstü)

Seçilen Öğrenciler online dil sınavları ile dil kursu modüllerinden oluşan bir sistem olan ve 6 dilde (İngilizce, Almanca, Fransızca, İspanyolca, İtalyanca ve Hollanda dillerinde) hazırlanan OLS sistemine kayıtlı olmak zorundadırlar. OLS bünyesinde yer alan dil kursu bölümü zorunlu olmayıp, kursu takip etmek isteyen ve dil desteğine ihtiyacı olan öğrencilere kullandırılması beklenmektedir. Hareketlilik öncesi ve sonrasında yapılacak dil sınavları ile dil kursları öğrencilerin öğrenim görecekleri/staj yapacakları dilde olmalıdır. Dil kursu ancak ilk sınavını tamamlayan öğrencilere verilebilmektedir ve azami erişim süresi 6 aydır. Gitmeden önce sınava girmeyen hiçbir öğrenci Erasmus hareketliliğinden faydalanamayacaktır. Döndükten sonra sınava girmeyen öğrencilerin belgeleri tamamlanmamış sayılacaktır. Tüm öğrencilerimizin merkezimiz tarafından belirlenecek ve duyurulacak olan tarihe kadar sınavlarını almaları gerekmektedir. İki sınavını da alan öğrencilere yine online olarak Erasmus final raporu linki iletilecek ve raporu online olarak doldurmaları gerekecektir.Erasmus staj hareketliliği seçilmiş olan öğrencilerimizin sağlık, kaza ve kişisel sorumluluk maddelerini kapsayan ve seyahat tarihleri için geçerli olan bir sigorta yaptırmaları ve sigorta poliçesinin bir kopyasını belirtilecek tarihe kadar ofise iletmeleri gerekmektedir.

 

ÖNEMLİ NOT: Öğrencilerimiz, başvuru esnasında belirttikleri e-posta adresleri dikkate alınmaksızın, tüm bilgilendirmeler bilgiedu.net uzantılı e-posta hesaplarından yapılacaktır. Öğrencilerimiz bunun için Bilgi Üniversitesi ana web sayfasından Öğrenci e-posta adreslerine SIS sayfalarına giriş için kullandıkları kullanıcı adı ve şifreleri ile giriş yapabilirler. 

 

Hareketlilik hibesi

2017 – 2018 Akademik Yılına ait hibeler henüz açıklanmadığı ve tahsis edilmediği için, öğrencilerimizin hibe almaya hak kazanması veya alacağı hibe oranı kesin değildir. Başvuracak olan öğrencilerimizin başvurularını bu bilgi doğrultusunda yapması gerekmektedir. Hibeler, yurt dışında geçirilen dönemin masraflarının tamamını karşılamaya yönelik değildir. Öğrencilere yurtdışında bulundukları faaliyet süresi boyunca, yurtdışında olmalarından kaynaklanan ilave masraflara yardımcı olmak üzere Erasmus hibeleri verilir. Bununla birlikte, öğrenciler hibe almaktan feragat da edebilirler.Hibe tahsis edilemeyen öğrenciler, istedikleri takdirde hibe almaksızın Erasmus öğrencisi olabilirler.

Bir öğrenci yükseköğrenim yaşamının her seviyesinde (lisans, yüksek lisans, doktora) 12'şer ay ve toplamda 36 ay olacak şekilde bir veya bir kaç kez Erasmus+ Öğrenim ve Erasmus+ Staj Hareketliliği hibesi alabilir. Staj hareketliliği hibesi alınmış olması, öğrencinin öğrenim hareketliliği hibesi almasına engel değildir. Öğrencilere her iki faaliyet türünde de  her seviyede iki hareketliliğin toplamı 12 ayı geçmeyecek şekilde hibe verilebilir. Öğrencinin gittiği kurumdaki resmî tatil günleri hariç, yani normal şartlarda  stajın devam etmesi gereken durumlarda  7 (yedi) takvim gününden (haftasonu dahil) fazla süre ile misafir olduğu kurumdan (şehirden / ülkeden) ayrıldığı tespit edilmişse, bu  durumunda ayrı kaldığı  günler için hibe ödemesi yapılmaz. Daha önce ödeme yapılmış olsa bile bu dönem için verilen hibenin iadesi talep edilir.


2016-2017 Akademik Yılı için tahsis edilen hibe miktarları aşağıdaki gibidir. Bu rakamların yıldan yıla değişiklik gösterebilmekte olup sonraki yıllar için bir emsal teşkil etmemektedir.

 

Hayat pahalılığına göre ülke türleri

Hareketlilikte Misafir Olunan Ülkeler

Aylık Öğrenci Staj Hibesi (€)

1. Grup Program Ülkeleri

Avusturya, Danimarka, Finlandiya, Fransa, İrlanda, İtalya, Lihtenştayn, Norveç, İsveç, Birleşik Krallık

600

2. Grup Program Ülkeleri

Belçika, Hırvatistan, Çek Cumhuriyeti, Kıbrıs Rum Kesimi, Almanya, Yunanistan, İzlanda, Lüksemburg, Hollanda, Portekiz, Slovenya, İspanya, Türkiye

500

3. Grup Program Ülkeleri

Bulgaristan, Estonya, Macaristan, Letonya, Litvanya, Malta, Polonya, Romanya, Slovakya, Makedonya

400

 

2017-18 Akademik Yılı için Staj Başvuruları

 

Öğrenciler başvuruyu iki aşamada yapmalıdır. ERA platformuna başvuru sunumu için tıklayınız

1. Aşama: 29 Mayıs- 3 Temmuz  arasında ONLINE başvuru yapılmalıdır. Başvuru sistemi 3 Temmuz 2017 saat 17:00 itibari  ile kapanacaktır. Online başvuru için tıklayınız. 

* Online başvurunuzu gerçekleştirebilmeniz için öncelikle bir defaya mahsus önbaşvurunuzu yapmanız gerekmektedir. Lütfen yukarıda yer alan ERA sistemi giriş sunumunu dikkatlice okuduktan sonra başvurunuzu gerçekleştiriniz.

 

2. Aşama: ONLINE BAŞVURUNUN TAMAMLANMASI ARDINDAN ÖĞRENCİLER BİLGİ ERASMUS OFİSİ'NE AŞAĞIDA LİSTELENEN BELGELER İLE BAŞVURMALIDIR. BELGELER EN GEÇ 3 Temmuz 2017 SAAT 17:00'ye KADAR TESLİM EDİLMELİDİR:

 

* Kabul mektubu en az bir sayfalık bir mektup şeklinde olmalı ve öğrencinin gün, ay ve yıl olarak hangi aralıklarda görev yapacağı (en az 60 gün), stajyer olarak hangi görevleri üstleneceğini kısaca içermelidir, karşı kurumdan bu şekilde istenmelidir. Taranmış belgeler kabul edilmektedir.

**Dil Yeterliliği:Öğrenciler katılım için Akademik IELTS ya da TOEFL sonuçlarını sunmak zorundadır. 

IELTS Skor minimum overall 6.0 

TOEFL IBT minimum 84 

Kabul mektubu içinde bulunması gereken bilgileri için lütfen örnek mektubu inceleyiniz ve kabul alacağınız kurumların hazırlayacağı belgede bu bilgilerin bulunmasını sağlayınız.

Staj hareketliliğinde, staj yapılan işletmenin tatil sebebiyle kapalı olması durumunda stajın kesintiye uğraması söz konusu olabilir. İşletmenin kapalı olduğu süre için hibe ödemesi yapılacak, ancak kapalı olunan süre faaliyet süresine eklenmeyecektir. Asgarî faaliyet süresinin sağlanabilmesi için staj yapılacak işletmenin kapalı olacağı tarihlerin önceden araştırılması gerekmekte, tatil süresi çıkartıldıktan sonra dahi asgarî sürenin sağlandığından emin olunması gerekmektedir. Haftasonu tatilleri faaliyet süresinden çıkartılacak tatil süresi değildir.

Mücbir sebeplerlefaaliyete ara verilmesi halinde, mücbir sebebin belgelendirilebilmesi şartıyla, asgari sürenin tamamlanamadığı faaliyetler kabul edilir ve kalınan süre karşılığı hibe verilir. Mücbir sebepler dışında asgari süre tamamlanmadan öğrencilerin geri dönmesi halinde, faaliyet kabul edilmez ve hibe ödenmez.

* "Mücbir sebep", taraflardan herhangi birinin Sözleşmeden doğan herhangi bir yükümlülüğünü yerine getirmesine engel olan, tarafların, taşeronlarının, bağlı kuruluşlarının veya uygulamada görev alan üçüncü tarafların hata veya ihmalinden kaynaklanmayan ve gösterilen tüm özen ve dikkate rağmen kaçınılmaz olan ve önceden tahmin edilemeyen, tarafların kontrolünün dışındaki istisnai herhangi bir durum veya olay anlamına gelir. Bir hizmetin sunulmaması, ekipman veya malzemelerdeki kusurlar veya bunların zamanında hazır edilmemesi, doğrudan bir mücbir sebepten ve ayrıca işgücü anlaşmazlığı, grev veya mali sıkıntılardan kaynaklanmadığı müddetçe, mücbir sebep olarak öne sürülemez.
 

Seçme Kriterleri

 • CGPA: % 50
 • Dil becerileri: % 50

Seçim Süreci:

 • Başvuru belgeleri için uygunluk kontrolü yapılacaktır.
 • %50 dil sınavı notu ve %50 not ortalamasından oluşan seçim notuna göre en yüksek puandan en düşük puana doğru, bütçe kontenjanı dahilinde seçim sıralaması yapılacaktır.
 • Engelli öğrencilere ( engelliliğin belgelenmesi kaydıyla) +10 puan
 • Şehit ve Gazi çocuklarına +10 puan
 • Daha önce yararlanma (hibeli veya hibesiz) : -10 puan
 • Vatandaşı olunan ülkede hareketliliğe katılma: -10 puan

 

Dil Yeterliliği:Öğrenciler katılım için Akademik IELTS ya da TOEFL sonuçlarını sunmak zorundadır. 

IELTS Skor minimum overall 6.0 

TOEFL IBT minimum 84 

 

Uyarı: İngilizce dil yeterlilik sınavının başvuran tüm adaylar için zorunlu olduğunu ve sınav skoru olmadan staj işleminin gerçekleşemeyeceğini bir uyarı olarak bilginize sunmak isteriz.

Başvuru kuralları hakkında bilgi verilmesine rağmen, tamamlanmamış, yanlış ya da geç olan başvurular otomatik olarak silinmektedir.

Erasmus+ Değişim Programı İkinci Staj Çağrı’sına müracaat edecek olan öğrencilerin mezuniyetlerini onaylayan Fakülte Yönetim Kurulu Kararları, staj müracaatları kapandıktan sonra çıkarılabilecektir. Dolayısıyla, bu öğrenciler Mezuniyet Törenleri’ne katılabileceklerse de, Genel Not Ortalamaları sonucuna göre belirlenen ve Mezuniyet Töreni sırasında ilan edilen fakülte , bölüm dereceleri ve Onur Listesi’nde yer alamayabilirler.