İKİLİ DEĞİŞİM PROGRAMLARI

İkili Değişim Programları yurt dışındaki üniversitelerle yapılan karşılıklı anlaşmalardır. Bu tür değişim programlarına kabul edilen öğrenciler, bir ortak üniversiteye bir sömestr veya bir akademik yıl boyunca devam edebilirler. Lisans öğrencileri değişime başvurmadan önce BİLGİ’de bir yıllık akademik programlarını, yüksek lisans öğrencileri ise bir dönemlerini tamamlamış olmalıdırlar.

Öğrenciler İkili Değişim döneminin sonunda tekrar BİLGİ'ye dönerek eğitim programlarını tamamlayacaklardır. Krediler öğrencinin bağlı olduğu fakülte tarafından onaylandıktan sonra transfer edilir. 

BİLGİ’de İkili Değişim Programı kurumsal düzeyde Uluslararası Merkez tarafından yönetilir. İkili Değişim anlaşmalarından, duyurulardan, başvurulardan, öğrencilerin partner okula nominasyonundan sorumludur. Ayrıca Fakültelerin her bölümünde akademik danışmanlıktan sorumlu bir koordinatör bulunmaktadır. Öğrenciler ders seçimleri ve BİLGİ'deki denklikleri ile ilgili birim koordinatörlerinden destek alabilirler. 

Daha fazla bilgi için: bilateral@bilgi.edu.tr

İkili Değişim Ofisi
Uluslararası Merkezi
santral istanbul  Campus, ÇSM, Z- 108
90 212 311 7248